Liên hệ

Bạn có vấn đề thắc mắc gì cần được tư vấn, hãy để lại liên hệ tại đây. Bác sĩ chuyên khoa sẽ liên lạc tư vấn sớm cho bạn.

Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.
  • PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÁNG TÁM
  • 74 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, TPHCM
  • 0901.869.419
  • dakhoacachmangthang8@gmail.com​
Phải chỉ định một địa chỉ để nhúng bản đồ vào trang